Prydgress

Myskegras (Milium effusum)

Milium effusum 'Aureum'

Myskegras

Myskegras har et prydgress som har gule blader. Den trives best i skygge og halvskygge og blir ca. 30 cm høy.

Pennisetum glaucum 'Purple Majesty'

Prydgress som blir ca 0,5 meter høy. Foretrekker veldrenert, sandholdig jord, og full sol.

Festuca glauca

Blåsvigel

Blått prydgress som trives i veldrenert jord i sol/halvskygge.