Tidlig vår

Bekkeblom (Caltha palustris)

Caltha palustris

Bekkeblom, Soleihov

Bekkeblom blomstrer med gule blomster, noen steder så tidlig som i april. Planten blir 20-40 cm høy. Den inneholder giftige stoffer som gjør at husdyr på beite ikke spiser den.
Gravmyrt (Vinca minor)

Vinca minor

Gravmyrt

Gravmyrten er eviggrønn og blomstrer med blå blomster i april til juli. Den blir ca. 15 cm høy og brukes som bunndekker. Den trives i vanlig jord i sol og skygge.
Hvitveis (Anemone nemorosa)

Anemone nemorosa

Hvitveis, kvitsymre, kvitsømmer, sausymre, geitsymre

Hvitveisen vokser på muldjord i skog og kratt. Den vokser over hele landet og blomstrer fra april til juni. Planten blir ca. 15 cm høy. Hvitveisen er giftig, og er plantesaften i kontakt med huden lange kan det gi vonde sår.
Rublom (Draba aizoides)

Draba aizoides

Rublom

Planten blir ca 10 cm høy, og blomstrer tidlig med gule blomster. Den foretrekker normal jord og sol til halvskygge. Passer i steinpartier.
Anemone blanda 'blue shade'

Anemone 'Blue shade'

Småsymre

Tidligblomstrende småsymre som blomstrer med blå blomster med gul midt. Planten blir ca. 20 cm høy.
Våriris (Iris Danfordiae)

Iris Danfordiae

Våriris

Tidligblomstrende dvergisris med gule blomster. Vokser vill i Tyrkia. Foretrekker full sol, men kan tåle litt skygge.
American Meadows - Annual Seed Packets! Low Prices, Fast Shipping!PandaHallTeleflora