Jord

Jord er et felles navn på alle de løse avleiringene som ligger over fjellgrunnen. Disse løse avleiringen består av mineraljord som er dannet direkte ved oppsmuldring eller forvitring av fjell og organisk jord som er rester fra planter og dyr.