>>> Fremsiden/Planter/Alle plantefamilier/Halvgras/ starrfamilien (Cyperaceae)

Halvgras/ starrfamilien (Cyperaceae)

Starrfamilien, Cyperaceae, enfrøbladet plantefamilie, urter som ligner gress og som før ofte ble kalt halvgress. De har uleddet, fylt strå og smale, oftest renneformede blad som er mer eller mindre kiselholdige så de er ru å føle på. Blomstene sitter sammen i aks, de er meget enkelt bygd eller nesten nakne. Frukten er en nøtt med to eller tre kanter etter som blomsten har to eller tre arr. 4000 arter, mest myr- og sumpplanter i alle verdensdeler, mange i nordlige fjelltrakter og i Arktis. Familien deles i tre grupper: Sivaksgruppen med tokjønnede blomster i mangeblomstret aks, hit hører sivaks, myrull og Cyperus; myrakgruppen med tokjønnede blomster i fåblomstrede aks, hit hører myrak og skjene; starrgruppen har énkjønnede blomster, hit hører starr, tust og i Sør-Afrika Uncinia og Schoenoxiphium.

Wikipedia

Planter: