>>> Fremsiden/Planter/Alle plantefamilier/Bergknappfamilien (Crassulaceae)

Bergknappfamilien (Crassulaceae)

Bergknappfamilien, Crassulaceae, tofrøbladet plantefamilie med regelmessige, oftest 5-tallige blomster i kvastformede blomsterstander som kan se ut som en skjerm eller klase, og med kjøttfulle, saftige stengler og blad. 1500 arter i nesten alle deler av verden, gjerne på tørre voksesteder. I Norge 23 arter, se slekten bergknapp og artene takløk, rosenrot og firling. Mange arter dyrkes som prydplanter, bl.a. ildtopp.

Bergknappfamilien kalles også tykkbladfamilien.

Wikipedia

Planter: