>>> Fremsiden/Planter/Alle plantefamilier/Klokkefamilien (Campanulaceae)

Klokkefamilien (Campanulaceae)

Klokkefamilien, Campanulaceae, tofrøbladet plantefamilie med for det meste urter med hvit melkesaft i stengelen og regelmessige, oversittende, helkronede blomster med 5 begerblad, 5 kronblad, 5 pollenbærere og 1 griffel. Oftest kapselfrukt. Hit hører ca. 2000 arter, de fleste i tempererte strøk. Viktigste slekt i Norge er klokke.

Wikipedia

Klokkefamilien (Campanulaceae) er en plantefamilie i ordenen Asterales. Den omfatter ca. 2000 arter fordelt på 90 planteslekter. Familien omfatter mange hageblomster. Botnegrasfamilien (Lobeliaceae) med lobeliaslekten (Lobelia) regnes i moderne botanikk som en del av klokkefamilien, og er flyttet inn i denne familien.

Vanlige norske arter i klokkeslekten (Campanula) er blåklokke, storklokke, stavklokke, høyfjellskolkke, fagerklokke, nesleklokke, ugrassklokke, toppklokke og (dyrket) ulltoppklokke.

Vanlige norske arter i vadderrotslekten er vadderrot. Vanlige norske arter innen lobeliaslekten er botnegras og (dyrket) hagelobelia

Wikipedia

Planter: