>>> Fremsiden/Planter/Alle plantefamilier/Lyngfamilien (Ericaceae)

Lyngfamilien (Ericaceae)

Lyngfamilien (Ericaceae), inklusive kreklingfamilien (Empetraceae) og vintergrønnfamilien (Pyrolaceae), omfatter drøyt 100 planteslekter. Lyngfamilien er svært utbredt i kalde strøk, og plantene er vedaktige og robuste.

Kreklingfamilien og vintergrønnfamilien var selvstendige familier i Cronquist-systemet, men er etter nærmere studier ikke videreført i APG II-systemet. Derimot opererer mange forskere fortsatt med disse to familiene, eventuelt som underfamilier.

Fra slekten Vaccinium får vi spiselige bær som blåbær, tyttebær og tranebær. Noen arter i lyngfamilien brukes i blomsterdekorasjoner, som for eksempel Erica. Slekten Rhododendron omfatter mange prydbusker og potteplanter (Asalea).

De mest kjente lyngartene i Norge er røsslyng, blåbær, tyttebær, blokkebær, klokkelyng, krekling, kvitlyng, melbær og tranebær.

Wikipedia

Planter: