>>> Fremsiden/Planter/Alle plantefamilier/Nøkleblomfamilien (Primulaceae)

Nøkleblomfamilien (Primulaceae)

Nøkleblomfamilien eller nøklebåndfamilien (Primulaceae) er en plantefamilie i ordenen Ericales.

Nøkleblomfamilien omfatter ca. 1000 arter fordelt på 20 planteslekter. Ca. 14 arter vokser i Norge, og mest kjent er marianøkleblom (Primula veris). I tillegg har vi en art som er endemisk for Skandinavia i familien, nemlig fjellnøkleblom (Primula scandinavica). Ellers har vi skogstjerne (Trientalis europaea), som er en av de vanligste artene i norske barskoger.

Nøkleblomfamilien omfatter arter med såkalte samkrona blomster. Det vil si at alle kronbladene sitter sammen innerst ved festet. I tillegg har flere av artene heterostyle blomster, som vil si at noen individer har pollenbærerne langt inne i blomsten og arret langt ute, mens det er annerledes på andre individer. Det fører til bedre blanding av gener, ved at et individ ikke kan pollinere seg selv. Det kan og nevnes at skogstjerne er den eneste planta i norsk flora som per definisjon har sju kronblader.

Wikipedia

Planter: