>>> Fremsiden/Planter/Alle plantefamilier/Maskeblomstfamilien (Scrophulariaceae)

Maskeblomstfamilien (Scrophulariaceae)

Maskeblomstfamilien (Plantaginaceae) er en plantefamilie som tradisjonelt har omfattet ca 280 planteslekter. Plantefamilien har representanter i store deler av Norge og mange hageblomster tilhører maskeblomstfamilien.

Etter nyere taksonomiske oppfatninger må de fleste slektene i den gamle maskeblomstfamilien (Scrophularciaceae s. l.) overføres til Plantaginaceae (tidligere norsk navn: kjempefamilien).

Typiske slekter i Plantaginceae er dermed veronika, revebjelle og torskemunn, mens slektene med halvsnyltere som øyentrøst, skjellrot, marimjelle og myrklegg blir ført sammen med helsnyltende slekter som Orobanche i snylterotfamilien (Orobanchaceae).

Etter denne oppfattelsen av disse familiene vil det hovedsakelig være to slekter med norske arter igjen i Scrophulariaceae: brunrot (Scrophularia) og kongslys (Verbascum). Som navn på den reduserte Scrophulariaceae er brunrotfamilien foreslått for å redusere forvirringen rundt begrepet «maskeblomstfamilien». Det gjenstår å se hvilket gjennomslag dette får.

Wikipedia

Planter: