Planter sortert på botanisk navn:

count(clist)==5

Trollius europaeus

Plantenavn:

  • Scientific/Vitenskapelig Trollius europaeus
  • English/Engelsk Globeflower
  • Norway/Norsk Ballblom
  • Swedish/Svensk Smörboll
  • Danish/Dansk Engblomme