Planter sortert på botanisk navn:

count(clist)==5

Trollius ircuticus

Plantenavn:

  • Scientific/Vitenskapelig Trollius ircuticus
  • English/Engelsk Orange Siberian Globeflower
  • Norway/Norsk Ballblom
  • Swedish/Svensk Kronsmörbollar
  • Synonym: Trollius stenopetalus

Sådd 28.01.09 1 døgn innendørs deretter ut