Planter sortert på botanisk navn:

count(clist)==4

Tanacetum

Slektsnavn:

Beskrivelse:

Tanacetum-slekten består av ca 160 arter som naturlig vokser i Nord-Amerika, Europa, Nord-Afrika og Asia.

Plantene er ett- til flerårige urter, iblant halvbusker, og de fleste artene er aromatiske. Flere av artene dyrkes.