Planter sortert på botanisk navn:

count(clist)==5

Tulipa blue diamond

Plantenavn:

  • Scientific/Vitenskapelig Tulipa
  • English/Engelsk Tulip
  • Sort: blue diamond