Planter sortert på botanisk navn:

count(clist)==5

Sukkerert 'Norli'

Plantenavn:

  • Scientific/Vitenskapelig Pisum sativum
  • English/Engelsk Snap pea
  • Norway/Norsk Sukkerert
  • Swedish/Svensk Sockerërt
  • Sort: Norli

Navnets betydning:

sativum = kultivert,dyrket

Planten finnes også under: