Planter sortert på botanisk navn:

count(clist)==4
>>> Fremsiden/Planter/Alle planter/p/Polygonatum (Konvall)

Polygonatum (Konvall)

Slektsnavn:

  • Scientific/Vitenskapelig Polygonatum
  • English/Engelsk King Solomon's-seal, Solomon's Seal