Planter sortert på botanisk navn:

count(clist)==6

Persillerot (var tuberosum)

Beskrivelse:

Persillerot er en meget velsmakende rotfrukt, brukes ofte i supper og stuinger, kan også spises rå.

Direktesås på vokseplassen, den får deformerte røtter hvis den flyttes. Sås tidlig vår, høsteklar i september-mars. Planteavstand 50cm, planteavstand 10cm. Spirer sent.

Vannes rikelig og jevnlig i vokseperioden. Trives best i porøs, mold- og næringsrik jord. Gjødsles moderat.

Gresset kan brukes som vanlig persille, roten brukes i supper og gryter.

Roten høstes september/oktober (så sent som mulig). tåler noe frost. Lagres som gulrot (0-2 grader)