Planter sortert på botanisk navn:

count(clist)==5

Ukjent, rosa

Plantenavn:

  • Scientific/Vitenskapelig Paeonia
  • English/Engelsk Peony
  • Norway/Norsk Pion

Planten finnes også under: