Planter sortert på botanisk navn:

count(clist)==6

Opium poppy rosa dobbel

Planten finnes også under: