Planter sortert på botanisk navn:

count(clist)==6

Opium poppy 'Black beauty'