Planter sortert på botanisk navn:

count(clist)==4

Phytolacca

Slektsnavn:

  • Scientific/Vitenskapelig Phytolacca
  • English/Engelsk Pokeweed