Planter sortert på botanisk navn:

count(clist)==4

Phlomis

Slektsnavn:

  • Scientific/Vitenskapelig Phlomis