Planter sortert på botanisk navn:

count(clist)==4

Pennisetum

Slektsnavn: