Planter sortert på botanisk navn:

count(clist)==4

Pastinaca

Slektsnavn:

  • Scientific/Vitenskapelig Pastinaca
  • Norway/Norsk Pasternakk