Planter sortert på botanisk navn:

count(clist)==5

Penstemon Lyallii

Plantenavn:

  • Scientific/Vitenskapelig Penstemon Lyallii
  • English/Engelsk Lyall's Beard Tongue

Planten finnes også under: