Planter sortert på botanisk navn:

count(clist)==5

Penstemon rupicola hybrid