Planter sortert på botanisk navn:

count(clist)==4
>>> Fremsiden/Planter/Alle planter/l/Lysimachia (Fredløs)

Lysimachia (Fredløs)

Slektsnavn:

  • Scientific/Vitenskapelig Lysimachia
  • Norway/Norsk Fredløs