Planter sortert på botanisk navn:

count(clist)==6

Lavendula augstifolia rosea

Plantenavn:

  • Scientific/Vitenskapelig Lavendula augstifolia
  • English/Engelsk Lavandula
  • Norway/Norsk Lavendel
  • Swedish/Svensk Lavendel
  • Danish/Dansk Lavendel
  • Sort: rosea

Planten finnes også under: