Planter sortert på botanisk navn:

count(clist)==5

Luzula nivea

Plantenavn:

  • Scientific/Vitenskapelig Luzula nivea
  • English/Engelsk Snow-white wood-rush
  • Norway/Norsk Sølvfrytle

Planten finnes også under: