Planter sortert på botanisk navn:

count(clist)==6

Isbergsalat 'Webbs wonderful'

Plantenavn:

  • Scientific/Vitenskapelig Lactus sativa
  • English/Engelsk Iceberg lettuce
  • Norway/Norsk Isbergsalat
  • Variety: Webbs wonderful

Navnets betydning:

lactus = med melkesaft

sativa = dyrket

Planten finnes også under:

Salat som produserer store, sprøe hoder. Går ikke lett i frø ved høye temperaturer. Høstes fra mai-september.

Direktesås i forhåndsvannede sårader, dekkes lett med jord. Holdes fuktig. Gjenta såing hver tredje uke for høsting gjennom hele sommeren. Radavstand 30 cm, planteavstand 25 cm. Kan forkultiveres fra mars i 10-15 grader. Holdes fuktig.