Planter sortert på botanisk navn:

count(clist)==6

Nøkketunge 'osiris cafe noir'

Plantenavn:

  • Scientific/Vitenskapelig Ligularia dentata
  • Norway/Norsk Nøkketunge
  • Sort: osiris cafe noir

Planten finnes også under: