Planter sortert på botanisk navn:

count(clist)==6

Nøkketunge 'Britt Marie Crawford'

Plantenavn:

  • Scientific/Vitenskapelig Ligularia dentata
  • English/Engelsk Summer ragwort
  • Norway/Norsk Nøkketunge
  • Swedish/Svensk Klippstånds
  • Danish/Dansk Nøkketunge
  • Variety: Britt Marie Crawford

Navnets betydning:

dentata = tannet (om bladkant)

Steril?