Planter sortert på botanisk navn:

count(clist)==5

Helianthus debilis

Plantenavn:

  • Scientific/Vitenskapelig Helianthus debilis
  • English/Engelsk cucumberleaf sunflower, beach sunflower, weak sunflower, East Coast dune sunflower