Planter sortert på botanisk navn:

count(clist)==6

Alunrot 'bressingham hybrids'

Plantenavn:

  • Scientific/Vitenskapelig Heuchera micrantha
  • English/Engelsk Coral bells
  • Norway/Norsk Alunrot
  • Sort: Bressingham Hybrids
  • Variety: diversifolia