Planter sortert på botanisk navn:

count(clist)==5
>>> Fremsiden/Planter/Alle planter/h/Heuchera (Alunrot)/Heuchera sangvinea 'firefly'

Heuchera sangvinea 'firefly'

Plantenavn:

  • Scientific/Vitenskapelig Heuchera sanguinea
  • English/Engelsk Coral bells
  • Norway/Norsk Blodalunrot
  • Sort: firefly

Planten finnes også under: