Planter sortert på botanisk navn:

count(clist)==4

Doronicum

Slektsnavn: