Planter sortert på botanisk navn:

count(clist)==5American Meadows - Seed Packets! Low Prices, Fast Shipping!
>>> Fremsiden/Planter/Alle planter/a/Asparagus (Asparges)/Asparges (Asparagus officinalis)

Asparges (Asparagus officinalis)

Plantenavn:

  • Scientific/Vitenskapelig Asparagus officinalis
  • English/Engelsk Asparagus
  • Norway/Norsk Asparges

Navnets betydning:

asparagus = gammelt gresk navn

officinalis = brukt som medisin

Beskrivelse:

Asparges er navnet på en grønnsak, og det siktes vanligvis til en spesiell art innen slekten Asparagus, nemlig de unge skuddene av Asparagus officinalis. Den har vært brukt i matlaging i uminnelige tider. Man finner en oppskrift for tilberedelse av asparges allerede i den eldste kokebok som er bevart, nemlig Apicius' De re coquinaria, (200-tallet e.Kr.), bok III.

Wikipedia

Samplanting:

Asparges er en nyttig plante for samplanting med tomat, da tomatplanten holder asparges-billen borte. Aspargesen kan også holde visse skadelige rot-nematoder borte fra tomatplanten.

Begynn høstingen når skuddene er rundt 15 cm og tykk som en finger. Bryt skuddet av nede vd jordoverflaten, og nye skudde vil produseres. Stopp høstingen 4-6 uker etter den første høstingen for å la planten vokse seg sterk til neste sesong.