Planter sortert på botanisk navn:

count(clist)==4American Meadows - Seed Packets! Low Prices, Fast Shipping!
>>> Fremsiden/Planter/Alle planter/a/Aconitum (Hjelmer)

Aconitum (Hjelmer)

Slektsnavn:

  • Scientific/Vitenskapelig Aconitum
  • English/Engelsk aconite, monkshood, wolfsbane, leopard's bane, women's bane, Devil's helmet or blue rocket
  • Norway/Norsk Hjelmer

Beskrivelse:

Hjelmer (Aconitum) er en slekt med høye, flerårige urter. Det finnes over 250 arter, men bare en vokser vill i Norge, Tyrihjelm (Aconitum lycoctonum). Flere av artene er meget giftig.