Planter sortert på botanisk navn:

count(clist)==4

Zea (Mais)

Slektsnavn:

  • Scientific/Vitenskapelig Zea
  • English/Engelsk Mays, corn
  • Norway/Norsk Mais