Planter sortert på botanisk navn:

count(clist)==4
>>> Fremsiden/Planter/Alle planter/v/Verbascum (Kongslys)

Verbascum (Kongslys)

Slektsnavn:

Det er ca. 250 arter i kongslysslekten og plantene vokser naturlig i Europa og Asia. De fleste artene er to eller flerårige.

Plantene produserer først en bladrosett på jordoverflatene før den sender opp en høy blomstrende stengel. Den vanligste blomsterfargen er gul, men de finnes også i orange, rød-brun, lilla, blå og hvit.

Planten regnes som giftig da de inneholder kumarin og rotenon. De høyeste konsentrasjon av disse stoffene finnes i frøene.