Planter sortert på botanisk navn:

count(clist)==4

Vinca

Slektsnavn:

  • Scientific/Vitenskapelig Vinca