Planter sortert på botanisk navn:

count(clist)==6

Sølvbergknapp 'purpureum'

Plantenavn:

  • Scientific/Vitenskapelig Sedum spathulifolium
  • English/Engelsk Broadleaf Stonecrop
  • Norway/Norsk Sølvbergknapp
  • Swedish/Svensk Kalifornisk fetknopp
  • Sort: purpureum

Planten finnes også under: