Planter sortert på botanisk navn:

count(clist)==6

Bitterbergknapp 'Oktoberfest'

Plantenavn:

  • Scientific/Vitenskapelig Sedum acre
  • Norway/Norsk Bitterbergknapp
  • Variety: Oktoberfest