Planter sortert på botanisk navn:

count(clist)==5
>>> Fremsiden/Planter/Alle planter/s/Sanvitalia/Sanvitalia procumbens

Sanvitalia procumbens

Plantenavn:

  • Scientific/Vitenskapelig Sanvitalie Procumbens