Planter sortert på botanisk navn:

count(clist)==4

Stachys

Slektsnavn:

  • Scientific/Vitenskapelig Stachys