Planter sortert på botanisk navn:

count(clist)==6

Tomat 'Roma'

Plantenavn:

  • Scientific/Vitenskapelig Solanum lycopersicon
  • English/Engelsk Tomato
  • Norway/Norsk Tomat
  • Sort: Roma