Planter sortert på botanisk navn:

count(clist)==6

Kirsebærtomat 'Sweet Cherry'

Plantenavn:

  • Scientific/Vitenskapelig Solanum lycopersicon
  • English/Engelsk Cherry tomato
  • Norway/Norsk Kirsebærtomat
  • Sort: Sweet Cherry