Planter sortert på botanisk navn:

count(clist)==6

Salvia pratensis 'rose rhapsody'

Plantenavn:

  • Scientific/Vitenskapelig Salvia pratensis
  • English/Engelsk Meadow Clary, Meadow Sage
  • Swedish/Svensk Ängssalvia
  • Sort: rose rhapsody

Navnets betydning:

salvia = refererer til å hjelpe, redde, hele

pratensis = eng

Planten finnes også under: