Planter sortert på botanisk navn:

count(clist)==6

Reddik 'French breakfast 3'

Plantenavn:

  • Scientific/Vitenskapelig Raphanus sativus
  • English/Engelsk Radish
  • Norway/Norsk Reddik
  • Sort: French breakfast 3

Planten finnes også under:

Så fra tidlig til sen sommer i rekker direkte i jorden. Tynn ut noe.