Planter sortert på botanisk navn:

count(clist)==6

Lime basil

Spiretid: 7-14 dager