Planter sortert på botanisk navn:

count(clist)==3

o